Ära lase puukentsefaliidil rünnata!

Kaitse end ja oma lähedasi puukentsefaliidi eest – vaktsineeri apteegis. NB! Vajalik on etteregistreerimine.

Leia apteek

Puugi elutsükkel

Elutsükkel koosneb kolmest etapist: larv, nümf ja täiskasvanuiga.

Igas etapis toitub puuk erinevast peremeesloomast, ühest etapist teise minek võtab üldiselt aega 1 aasta. Igal aastal peab puuk jääma talveunne.

Üks puuk korduvalt ei hammusta, vaid iga etapi kohta üks veritoidu kogumine ehk 1 toidukord. Kokku sööb seega elu jooksul 3 korda.

Puugi eluiga on keskmiselt 3 aastat, varieerudes 2-6 aasta vahel ja olenedes sobivatest keskkonnateguritest ja peremeesloomade kättesaadavusest (Joonis 1). 1

Joonis 1. Puugi elutsükkel ja puukentsefaliidi viiruse edasikandumine. Mustad nooled näidatavad puugi erinevaid arenguetappe. Igas etapis on vajalik puugile veritoit, et areneda järgmisesse arenguetappi, mistõttu peab iga puuk leidma endale sobiva peremeeslooma. Edaspidi vajab täiskasvanud emapuuk veritoitu, et muneda munad. Hallid nooled näitavad võimalusi, kuidas võib puukentsefaliidi viirus kanduda edasi. Noole paksus näitab kõige tõenäolisemaid viiruse ülekandeteid. 1

_____________
Viited
(1) Donoso-Mantke, O., Luidmila, S. K.&Růžek, D. (2011). Tick-Borne Encephalitis Virus: A General Overview. Flavivirus Encephalitis, 133-156. https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/966/29O1NGlasYUsY.pdf?sequence=1&isAllowed=y