Ära lase puukentsefaliidil rünnata!

Kaitse end ja oma lähedasi puukentsefaliidi eest – vaktsineeri apteegis. NB! Vajalik on etteregistreerimine.

Leia apteek

Miks vaktsineerida?

Puukentsefaliit on haigus, mida põhjustab puukentsefaliidiviirus. Eestis on viimasel 6. aastal jäänud puukentsefaliidi haigusjuhtude arv vahemikku 70- 87 haigusjuhtu aastas (Joonis 1). 

Joonis 1. Puukentsefaliidi juhtude arv Eestis aastatel 2016 -2021.

Puukentsefaliit on haigus, mis ründab kesknärvisüsteemi ja millel tagajärjel võivad tekkida rasked neuroloogilised tüsistused. Vahemikus 26-46% kesknärvisüsteemi haaratusega haigust põdenud patsientidel võivad tekkida  tasakaalu- ja koordinatsioonihäired, jäsemete halvatused, peavalu, keskendumis- ja mäluhäired jm.  1

Puukentsefaliit võib 0-1,4% juhtudest lõppeda surmaga. Puukentsefaliidi vastu puudub spetsiifiline ravi, mistõttu ravitakse sümptomaatiliselt. Küll aga on võimalik ennetada ja ennast vaktsineerida puukentsefaliidiviiruse vastu. 1  

Selleks, et aidata kaasa puukentsefaliiti haigestumise ennetamisele ja vähendamisele ning tõsta elanikkonna teadlikkust puukentsefaliidi vastase vaktsineerimise olulisusest, algatati projekt "Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine apteegis 2019. aasta kevadhooajal".

Tegelikkuses ei ole aga sellise projektiga alustamises midagi uut, sest maailmas on apteekides vaktsineerimine vägagi levinud praktika - juba täna vaktsineeritakse apteekides 29. riigis üle maailma 4. Kuigi paljudes riikides vaktsineerivad apteekrid ise, siis Eestis viivad vaktsineerimistoimingut läbi tervishoiuteenuse osutajate juures töötavad vastavasisulist väljaõpet läbinud tervishoiutöötajad. 

Tänaseks on apteegis vaktsineerimisest saanud tavapärane teenus, 2022. aastal kevadel vaktsineeritakse apteekides juba 4 aastat.

Miks vaktsineerida?

Vaktsineerimine on tõhusaim viis haiguse ennetamiseks, kuid selle kättesaadavust tuleb laiendada ja tõsta ka elanikkonna teadlikkust vaktsineerimise olulisusest. 

Eesti keskmisest kõrgema haigestumisega piirkonnad (Joonis 2) olid 2021. aastal puukentsefaliidi puhul Tartu (esinemissagedus 15 juhtu), Saaremaa (11 juhtu) ja Harjumaa ( 10 juhtu)

Joonis 2.  Puugiründe asukohad maakonna täpsusega 2021.a (puukentsefaliit).________________
Viited:

(1) Terviseamet (2022). Nakkushaigused. Nakkushaigused A-Ü. Puukentsefaliit. https://www.terviseamet.ee/et/node/1798
(2) International Pharmaceutical Federation (2020). An overview of pharmacy´´´  s impact on immunisation goverage. A global survey.  4751 (fip.org)