Ära lase puukentsefaliidil rünnata!

Kaitse end ja oma lähedasi puukentsefaliidi eest – vaktsineeri apteegis.

Vaata videot

Miks vaktsineerida?

Puukentsefaliit (PE) on haigus, mida põhjustab puukentsefaliidiviirus.  Puukentsefaliidi viiruste ülekandjateks inimestele on puugid, kes puugihammustuse teel kannavad ühtlasi üle ka viirusi.

Viirused võivad levida inimesele ka nakatunud looma (näiteks kitse või lehma) pastöriseerimata piima või piimasaaduste tarbimisel. 1

Eestis on viimastel aastatel puukentsefaliidi haigusjuhtude arv jäänud vahemikku 81-250 haigusjuhtu aastas (Joonis 1). 2018. aastal diagnoositi 85 haigusjuhtu. 2

Joonis 1. Puukentsefaliidi juhtude arv Eestis aastatel 2010-2018.

Puukentsefaliit on haigus, mis ründab kesknärvisüsteemi ja millel tagajärjel võivad tekkida rasked neuroloogilised tüsistused. Vahemikus 26-46% kesknärvisüsteemi haaratusega haigust põdenud patsientidel võivad tekkida  tasakaalu- ja koordinatsioonihäired, jäsemete halvatused, peavalu, keskendumis- ja mäluhäired jm.  1

Puukentsefaliit võib 0-1,4% juhtudest lõppeda surmaga. Puukentsefaliidi vastu puudub spetsiifiline ravi, mistõttu ravitakse sümptomaatiliselt. Küll aga on võimalik ennetada ja ennast vaktsineerida puukentsefaliidiviiruse vastu. 1  

Selleks, et aidata kaasa puukentsefaliiti haigestumise ennetamisele ja vähendamisele ning tõsta elanikkonna teadlikkust puukentsefaliidi vastase vaktsineerimise olulisusest, algatati projekt "Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine apteegis 2019. aasta kevadhooajal".

Tegelikkuses ei ole aga sellise projektiga alustamises midagi uut, sest maailmas on apteekides vaktsineerimine vägagi levinud praktika - juba täna vaktsineeritakse apteekides 20. riigis üle maailma 3. Kuigi paljudes riikides vaktsineerivad apteekrid ise, siis Eestis viivad vaktsineerimistoimingut läbi tervishoiuteenuse osutajate juures töötavad vastavasisulist väljaõpet läbinud tervishoiutöötajad. 4

Miks vaktsineerida?

Vaktsineerimine on tõhusaim viis haiguse ennetamiseks, kuid selle kättesaadavust tuleb laiendada ja tõsta ka elanikkonna teadlikkust vaktsineerimise olulisusest. 

Tervisetehnoloogia hindamise raporti TTH13 järgi, mis hindas puukentsefaliidivastase vaktsineerimise kulutõhusust Eestis aastatel 2009-2013, on PE haigestumisega seotud hinnanguline aastane kogukulu 483 283 eurot ehk 2630 eurot iga haigestunu kohta. 5

Terviseameti andmetel on haigestumine puukentsefaliiti stabiilne – eelmisel aastal registreeriti puukentsefaliiti haigestumist 85 (esinemissagedus 6,5/100 000 elaniku kohta). 2017. aastal olid vastavad näitajad 87 (esinemissagedus 6,6). 6

Eesti keskmisest kõrgema haigestumisega piirkonnad olid puukentsefaliidi puhul Saaremaa (esinemissagedus 50,8), Hiiumaa (esinemissagedus 32,2) ja Läänemaa (esinemissagedus 20,3). 6

Millistes apteekides saab vaktsineerida?

Projekti käigus luuakse võimalus vaktsineerida üle Eesti 17 apteegis. Kaasatud on erinevad apteegiketid nagu Benu, Apotheka, Südameapteek ja Euroapteek.

Apteegis vaktsineerimise eelised

12 Euroopa riigi kogemus tõestab, et vaktsineerimine apteekides on olnud edukas ning selle tulemusena on neis riikides oluliselt tõusnud vaktsineerituse määr.

Apteek on mugav ja ligipääsetav koht kõikidele Eesti inimestele ning see suurendab elanike üldist vaktsineerimisalast teadlikkust.

Euroopa praktika on näidanud, et apteekides vaktsineerimine tõstab vaktsineeritute hulka esmakordselt vaktsineerijate hulgas.

Apteekides vaktsineerimine tõstab elanikkonna teadlikkust vaktsineerimise vajalikkusest ja hoiab kokku tervishoiukulusid.

Seega parim viis puukentsefaliidi nakatumise vältimiseks on lasta end vaktsineerida.

Selleks korraks on puukentsefaliidi vastu apteegis vaktsineerimine kampaania lõppenud!

________________
Viited:

(1) Terviseamet (2018). Nakkushaigused. Nakkushaigused A-Ü. Puukentsefaliit. https://www.terviseamet.ee/et/node/1798
(2) Terviseamet (2019). Nakkushaigustesse haigestumine. https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-menuu/tervishoiutootajale/nakkushaigustesse-haigestumine
(3) International Pharmaceutical Federation (2016). An overview of current pharmacy impact on immunisation. A global report. https://fip.org/files/fip/publications/FIP_report_on_Immunisation.pdf

(4) Riigi Teataja (2003). Immuniseerimise korraldamise nõuded. Muudetud aktiga 2016 . https://www.riigiteataja.ee/akt/119052016006

(5) Jürisson, M., Taba, P., Võrno, T., Abram, M., Eiche, Ivar-Endrik., Uusküla, A. (2015). Puukentsefaliidivastase vaktsineerimise kulutõhusus Eestis. Tartu: Tartu Ülikooli tervishoiu instituut

(6) Puukentsefaliidi vastu tagab kaitse vaid vaktsineerimine. https://www.terviseamet.ee/et/uudised/puukentsefaliidi-vastu-tagab-kaitse-vaid-vaktsineerimine